DK -  SE -  NO -  FI -  EN

Tanker, beholdere og tavler... også totalløsninger


Hos IWAKI får du den optimale løsning til nettopp dine behov, uansett om det dreier seg om enkle pumpestasjoner, mindre oppbevaringsbeholdere eller komplette integrerte prosessanlegg til f.eks. rensing, miksing, transport, oppbevaring eller dosering av aggressive og kjemiske væsker.

Se: doseringsbeholdere, doseringstavler, doseringskabinetter, pumpestasjoner, sirkulære og rektangulære tanker, oppsamlingssystemer til kjemikalier.

Systems

Vi hjelper med prosjektering av både mindre beholdere med tilsluttet pumpe, kabinetter med doseringspumper eller større tank systemer. Se pdf-katalogen.

Doseringsbeholdere

En doseringsbeholder består av en doseringspumpe evt. med mengde- måler, en mikser og en beholder. I tillegg kan det tilkobles en pumpe for påfylling/tapping av selve beholderen.

IWAKI tilbyr et stort standardprogram av doseringsbeholdere i polyetylen. Disse doseringsbeholdere er en sikker løsning til en rimelig pris. I tillegg har vi også mulighet til å skreddersy spesial løsninger.

Se våre standard doseringsbeholdere fra 25-1000 liter
Se eksempler på kunde tilpassede løsninger:

 

Doseringstavler

En tavle består av en eller flere doseringspumper, tilhørende rørsystem med ventiler og eventuelt tilbehør, f.eks. mengdemåler, pulsdemper etc. Hele systemet leveres montert på en tavle for veggmontering.

IWAKI spesial bygger kunde spesifiserte doseringstavler. Tavlene brukes bl.a. i forbindelse med tilsetning av polymer til avløpsvann, dosering av CIP kjemikalier i næringsmiddelindustrien og styring av vannkvaliteten i svømmehaller og vannverk.

IWAKI’s tavle løsninger er konstruert for å tåle de mest krevende driftsforhold med hensyn på f.eks. temperatur og væsketype.

Se eksempel på kundespesifisert løsning:

 

Doseringskabinetter

IWAKI’s doseringskabinetter gjør håndteringen og omgangen med kjemikalier sikrere og brukes bl.a. i forbindelse med vannverk og renseanlegg. I forhold til doseringstavler er kabinett løsningen bedre forseglet.

Alle våre standard doseringskabinetter er i sort PE og leveres med klare dører (med eller uten lås), noe som sikrer fullt innsyn og fri adgang for inspeksjon og vedlikehold. Kabinettene kan fås med flere mulige komponenter tilsluttet pumpesystemet f.eks.: pulsdemper, trykkmåler, lekkasjesensor, sikkerhetsventil, vakuumpumpe, kalibreringsglass og filtre.

Vi tilbyr også skreddersydde løsninger for de som ønsker det.

Se våre 24 standarddoseringskabinetter
Se eksempel på en kundespesifisert løsning:

 

Pumpestasjoner

IWAKI leverer kabinettløsninger til håndtering av aggressive, brannfarlige og giftige væsker. Våre løsninger skaper stor sikkerhet på arbeidsplassen når de aggressive væsker blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte.

Montere og arbeide med IWAKI’s komplette pumpekabinetter er sikkert og enkelt. Vi har mange spennende løsninger, og vi viser her noen eksempler:

 

 

Sirkulære og rektangulære tanker

I tett samarbeide med Weber Kunststofftechnik, som er en av Europas største produsenter innen sitt område, leverer IWAKI enkeltstående kunststofftanker og komplette tankanlegg, helt fra design til endelig installasjon.

IWAKI tilbyr kundespesifiserte kunststofftanker til bl.a. aggressive og kjemiske væsker til bruk innenfor bl.a. kjemisk industri, overflatebehandling og vannbehandling. Vi tilbyr også kunststofftanker til farmasøytisk- og næringsmiddelindustrien.

Avhengig av oppgavens karakter med hensyn til bl.a. væsketype og temperatur fremstilles tankene i kompositt og termoplastisk materiale, som kan klare selv de mest aggressive væsker og temperaturer.

Se vår omfattende katalog over standardprodukter fra Weber Kunststofftechnik.

Se eksempler på kundespesifikke løsninger:

 

Oppsamlingssystemer til kjemikalier

IWAKI Norge AS tilbyr et stort og bredt sortiment av oppsamlingssystemer og andre produkter som gjør håndtering og daglig omgang med kjemikalier sikrere for både personell og miljø.

Sortimentet dekker oppsamlingsbeholdere og kar, (mobile og med/uten lokk), arealbeskyttelse m.m. til beholdere, tønner, IBC containere etc.

Produktene produseres i PE (polyetylen). PE er valgt utfra materialets UV- og kjemiske resistens samt kombinasjonen av styrke og fleksibilitet i forhold til materialer som polypropylen, glassfiber og rustfritt stål.