DK -  SE -  NO -  FI -  EN

Kvalitet


Det er IWAKI’s overordnede mål å utvikle og produsere pumper av høy kvalitet med målsetting om å gjøre arbeidet med kjemikalier og aggressive væsker enklere og tryggere. Magnetisk kraftoverføring i våre pumper sikrer at det ikke oppstår lekkasje av farlige væsker, noe som vil påvirke miljøet og dermed også menneskene som jobber nær pumpene.

Hele vårt pumpe program er utviklet for å møte markedets krav til effektive, pålitelige og miljøvennlige pumper. Av våre totalt 800 ingeniører arbeider 300 av dem utelukkende med teknologi og produktutvikling for å sikre våre kunder de mest innovative og komplette løsninger.

Våre pumper er produsert under de strengeste kvalitetskrav nettopp for å sikre våre kunder høy kvalitet og pålitelighet. Våre to fabrikker i Japan er sertifiserte etter ISO 9001 som inkluderer faglige standarder og kvalitet i produksjonen. I tillegg er begge også miljøsertifiserte i henhold til internasjonal standard ISO14001.